0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

50Mbps ИНТЕРНЕТ

ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА-50Mbps ИНТЕРНЕТ

I.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:

промоцията започва от 01.06.2016г и продължава до 31.08.2016г

 

II.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :

Промоцията се провежда на територията на Велико Търново; Горна Оряховица, Лясковец, Самоводене, Арбанаси  и Първомайци

 

III.СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:

МОТО :

СУПЕР БЪРЗ ИНТЕРНЕТ САМО ЗА 10,00лв/мес

 • Високоскоростен интернет-50Mbps
 • Безплатен модем за ползване
 • Включване до 24 часа

 

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 • Двугодишен договор
 • Вмесеца на включване клиента заплаща пълна такса за текущ+ пълна за следващ месец
 • Услугата се ползва самостоятелно

 

V. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:

 • Минимум срок на обвързване-24 месеца

 

VI. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА:

 • Физически лица
 • Нови клиенти на ЕВРОКОМ
 • Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ, не обвързани със срочни договори или със срочни, ако те изтичат в текущия или следващия месец
 • Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ

 

VII. ОФЕРТАТА НЕ ВАЖИ:

 • При липса на техническа възможност за предоставяне на услугата
 • При сключване на договор за по малко от 24 месеца

 

VIII. КОМУНИКАЦИЯ:

I .КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА

 • магазини Евроком Царевец
 • флаери
 • единен кол център-0700 42 112

 

ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА-50Mbps ИНТЕРНЕТ+РУТЕР

I.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:

промоцията започва от 01.06.2016г и продължава до 31.08.2016г

 

II.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :

Промоцията се провежда на територията на Велико Търново; Горна Оряховица, Лясковец, Самоводене, Арбанаси  и Първомайци

 

III.СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:

МОТО :

СУПЕР БЪРЗ ИНТЕРНЕТ САМО ЗА 14,00лв/мес

 • Високоскоростен интернет-50Mbps
 • Безплатен модем за ползване
 • Безплатен рутер за ползване
 • Включване до 24 часа

 

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 • Двугодишен договор
 • В месеца на включване клиента заплаща пълна таксаза текущ+ пълна за следващ месец
 • Услугата се ползва самостоятелно

 

V. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:

 • Минимум срок на обвързване-24 месеца

 

VI. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА:

 • Физически лица
 • Нови клиенти на ЕВРОКОМ
 • Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ, не обвързани със срочни договори или със срочни, ако те изтичат в текущия или следващия месец
 • Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ

 

VII. ОФЕРТАТА НЕ ВАЖИ:

 • При липса на техническа възможност за предоставяне на услугата
 • При сключване на договор за по малко от 24 месеца

 

VIII. КОМУНИКАЦИЯ:

I .КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА

 • магазини Евроком Царевец
 • флаери
 • единен кол център-0700 42 112