0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

ATV + DTV + NET до 50 Mbps

Организатор на промоцията:
„Евроком Царевец“ООД, пл.Майка България 2, гр.В.Търново, ЕИК 104 098 480
ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА – Оптичен интернет и телевизия
• ATV + DTV + NET до 50 Mbps
1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:
промоцията започва от 01.09.2019г и продължава до 30.11.2019г

1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :
Промоцията се провежда на територията на гр.Велико Търново, гр.Г.Оряховица, гр.Лясковец, с.Арбанаси,
с.Самоводене и с.Първомайци при наличие на техническа възможност

1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:
МОТО : ЕСЕННА ПРОМОЦИЯ
• 24,90 лв /месец
• 150 цифрови програми
• + 55 аналогови програми безплатно на три телевизора
• Интернет до 50 Mbps. Предоставя се чрез модем, а на адреси с оптична свързаност чрез ONU
• Безплатно включване
• Договор – 24 месеца
• WiFi рутер се предоставя срещу допълнително заплащане от + 1лв /месец.
1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

· подписва се договор за 24 месеца
· в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база промо такса от избраният абонаментен
план за двугодишен договор плюс една месечна такса. През останалия период - 24.90 лв/ месец .

1. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:
• При подписване на обвързващ договор от 24 месеца абоната получава цифрова телевизия +
аналогова телевизия и интернет до 50 Mbps за 24,90 лв./месец.
• След изтичане на периода – по действаща ценова листа
• Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават
собственост на Евроком Царевец.
• Предоставяне на интернет услугата се извършва чрез кабелен модем по стандарт DOCSIS, чрез
"FTTx" в частност и EPON чрез LAN технология и/или по безжичен път по Wi-Fi стандарт.
Скоростта на услугата достъп до Интернет не е гарантирана.
· За всички елементи на пакетната услуга, абонатът може да заяви допълнителни крайни устройства според
ценовата листа на Евроком Царевец
· При прекратяване на договора преди изтичане на задължителния срок, клиентът пуска едномесечно
предизвестие и дължи неустойка в размер на три месечни такси на реална цена на пакета
· ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя промоционалните условия до изтичане на задължителния срок
на договора, освен по взаимно съгласие на страните. След изтичане на задължителния срок на договора,

сключен при промоционални условия, се прилага актуалната ценова листа за ползваните услуги.

1. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА :

За територията на гр.Велико Търново, гр.Г.Оряховица, гр.Лясковец, с.Арбанаси, с.Самоводене и
с.Първомайци при наличие на техническа възможност
ВАЖИ ЗА:
· Физически лица
· Нови клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
· Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори или със срочни, ако те
изтичат в текущия или следващия месец
· Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ

1.7.. КОМУНИКАЦИЯ:
КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА

• магазини Евроком Царевец
• флаери
• единен кол център- 0700 42 112