0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

ATV + NET до 100 Mbps

Организатор на промоцията:
„Евроком Царевец“ООД, пл.Майка България 2, гр.В.Търново, ЕИК 104 098 480
ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА – Оптичен интернет и телевизия
• ATV + NET до 100 Mbps
1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:
промоцията започва от 01.06.2019г и продължава до 30.09.2019г

1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :
Промоцията се провежда на територията на Велико Търново при наличие на техническа възможност

1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:
МОТО : Зареди настроение
23,90 лв /месец
• 55 аналогови програми на три телевизора
• Оптичен интернет до 100 Mbps. Предоставя се на адреси с оптична свързаност и техническа
възможност.
• Безплатно включване
• Договор – 24 месеца

1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
· подписва се договор за 24 месеца
· в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база промо такса от избраният абонаментен
план за двугодишен договор плюс една месечна такса. През останалия период - 23.90 лв/ месец .

1. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:
• При подписване на обвързващ договор от 24 месеца абоната получава аналогова телевизия с 55 ТВ
програми на три телевизора и оптичен интернет до 100 Mbps за 23,90 лв./месец.
• След изтичане на периода – по действаща ценова листа
• Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават
собственост на Евроком Царевец.
• Предоставяне на интернет услугата се извършва чрез "FTTx" в частност и EPON чрез ONU
устройство във вашия дом
· За всички елементи на пакетната услуга, абонатът може да заяви допълнителни крайни устройства според
ценовата листа на Евроком Царевец
· При прекратяване на договора преди изтичане на задължителния срок, клиентът пуска едномесечно
предизвестие и дължи неустойка в размер на три месечни такси на реална цена на пакета
· ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя промоционалните условия до изтичане на задължителния срок
на договора, освен по взаимно съгласие на страните. След изтичане на задължителния срок на договора,
сключен при промоционални условия, се прилага актуалната ценова листа за ползваните услуги.

1. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА :

За територията на гр.Велико Търново при наличие на техническа възможност
ВАЖИ ЗА:
· Физически лица
· Нови клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
· Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори или със срочни, ако те
изтичат в текущия или следващия месец
· Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ

1.7.. КОМУНИКАЦИЯ:
КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА

• магазини Евроком Царевец
• единен кол център- 0700 42 112