0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

БЕЗ ОБВЪРЗВАНЕ!

ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА-55ТВпрограми+ Интернет

I.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:

промоцията започва от 01.03.2016г и продължава до 31.12.2016г

 

II.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :

Промоцията се провежда на територията на Велико Търново; Горна Оряховица,Лясковец, Самоводене, Арбанаси  и Първомайци

 

III.СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:

МОТО :

БЕЗ ОБВЪРЗВАНЕ!

 • Високоскоростен интернет-25Mbps
 • Отличен избор от 55ТВ програми
 • Безплатен модем за ползване
 • Включване до 24 часа

 

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 • Безсрочен договор
 • Вмесеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база 18лв+ 3 пълни месечни такси x 18лв

 

V. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:

 • При подписване на безсрочниядоговор клиента получава безплатен модем за ползване при скорост 25Mbps
 • За прекратяване на договора, клиента е длъжен да подаде 30 дневно писмено предизвестие към оператора

 

VI. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА:

 • Физически лица
 • Нови клиенти на ЕВРОКОМ
 • Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ, не обвързани със срочни договори или със срочни, ако те изтичат в текущия или следващия месец
 • Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ

 

VII. ОФЕРТАТА НЕ ВАЖИ:

 • При липса на техническа възможност за предоставяне на услугата

 

VIII. КОМУНИКАЦИЯ:

I .КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА

 • магазини Евроком Царевец
 • плакати
 • operator.bg
 • единен кол център-0700 42 112