0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

Цифрова телевизия 150 ТВ + аналогова телевизия 55 ТВ на втори и трети телевизор + интернет 50Mbps + мултискрийн приложение SEE TV 40 програми

ПРОМОЦИЯ

Организатор на промоцията:
„Евроком Царевец“ООД, пл.Майка България 2, гр.В.Търново, ЕИК 104 098 480
ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА – КОЛЕДА
 Цифрова телевизия 150 ТВ + аналогова телевизия 55 ТВ на втори и трети телевизор +
интернет 50Mbps + мултискрийн приложение SEE TV 40 програми

1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:
промоцията започва от 08.11.2019г и продължава до 31.03.2020г
1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :
Промоцията се провежда на територията на Велико Търново, ГорнаОряховица, Лясковец,
Самоводене, Арбанаси и Първомайци при наличие на техническа възможност
1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:
 24,90 лв /месец
 над 120 цифрови програми + HDTV + радио програми
 SEE TV 40 програми за целия срок на договора на две устройства.
 Без такса активация
 Интернет до 50 Mbps
 Безплатно включване
 При заявен HD приемник за ползване, собственост на „Евроком Царевец“ се внася 19,90 лв депозит.
Депозита се възстановява на Абоната, след като го върне на Оператора.
 Безплатно включване на 2- ри и 3-ти телевизор с пакет от 55 ТВ програми
 WiFi рутер – се предоставя срещу допълнително заплащане от +1 лв/месец.
 Договор – 24 месеца
1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
 подписва се договор за 24 месеца
 в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база промо такса от избраният
абонаментен план за двугодишен договор плюс една месечна такса. През останалия период - 24.90
лв/ месец, освен ако не заяви допълнителни крайни устройства, или пакет от допълнително платени
програми . През целия период на договора абоната получава SEE TV 40 програми на две устройства.
УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:
1. Предложението се прилага от 01.11.2019 г. до 31.03.2020 г., като от него могат да се възползват
както нови, така и съществуващи абонати.
2. Промоционалната месечна такса е валидна за нови абонати, които нямат действащ абонамент за
услуга от пакета на съответния адрес, както и за съществуващи абонати на Евроком Царевец с
изтекъл срочен абонамент .
3. Промоционалните месечни цени се прилагат през първите 24 месеца при сключване на 2-годишен
абонамент. След изтичане нa 2-годишния срок на абонамента се прилагат стандартните условия на
избрания пакет и доп. пакет/и.
4. Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Евроком Царевец при наличие на

техническа възможност
5. Всички посочени цени са в лева и с ДДС. Услугите се предоставят при наличие на техническа
възможност.
6. При подписване на обвързващ договор от 24 месеца абоната получава цифрова телевизия - над
120 цифрови програми + HDTV програми на един телевизор , включва 2-ри и 3– ти телевизор
безплатно с 56 ТВ програми, неограничен интернет достъп със скорост до 50 Mbps и мултискрийн
приложението SEE TV 40 програми - за целия срок на договора. Без активационна такса.
7. За всички елементи на пакетната услуга, абонатът може да заяви допълнителни крайни устройства
според ценовата листа
8. WiFi рутер се предоставя срещу допълнително заплащане от +1лв/месец.
9. За всички елементи на пакетната услуга, абонатът може да заяви допълнителни крайни устройства
според ценовата листа
10. Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават
собственост на Евроком Царевец.
11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя промоционалните условия до изтичане на задължителния
срок на договора, освен по взаимно съгласие на страните при условия посочени в ОУ на Евроком
Царевец . След изтичане на задължителния срок на договора, сключен при промоционални условия,
се прилага актуалната ценова листа за ползваните услуги.
12. Посочените интернет скорости са негарантирани и са максимално достижимите в мрежата на
Евроком Царевец
13.
14.
15. 1.6.ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА :
16. За територията на гр.Велико Търново, ГорнаОряховица, Лясковец, Самоводене, Арбанаси и
Първомайци при наличие на техническа възможност
17. ВАЖИ ЗА:
18.  Физически лица
19.  Нови клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
20.  Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори или със срочни, ако
те изтичат в текущия или следващия месец
21.  Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
22.
23. 1.7.. КОМУНИКАЦИЯ:
24. КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА
25. магазини Евроком Царевец
26. единен кол център- 0700 42 112