0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

Цифрова телевизия 150ТВ + аналогова телевизия 55ТВ на втори и трети телевизор + интернет 50Mbps + мултискрийн приложение SEE TV 40 програми

Организатор на промоцията:
„Евроком Царевец“ООД, пл.Майка България 2, гр.В.Търново, ЕИК 104 098 480
ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА – ОСТАНИ В КЪЩИ
 Цифрова телевизия 150 ТВ + аналогова телевизия 55 ТВ на втори и трети телевизор +
интернет 50Mbps + мултискрийн приложение SEE TV 40 програми

1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:
промоцията започва от 01.04.2020г и продължава до 31.05.2020г
1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :
Промоцията се провежда на територията на Велико Търново, ГорнаОряховица, Лясковец,
Самоводене, Арбанаси и Първомайци при наличие на техническа възможност
1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:
 24,90 лв /месец
 150 цифрови програми + HDTV + радио програми
 SEE TV 40 програми за целия срок на договора на две устройства.
 Без такса активация
 Интернет до 50 Mbps
 Безплатно включване
 При заявен HD приемник за ползване, собственост на „Евроком Царевец“ се внася 19,90 лв депозит.
Депозита се възстановява на Абоната, след като го върне на Оператора.
 Безплатно включване на 2- ри и 3-ти телевизор с пакет от 55 ТВ програми
 WiFi рутер – се предоставя срещу допълнително заплащане от +1 лв/месец.
 Договор – 24 месеца
1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
 подписва се договор за 24 месеца
 в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база промо такса от избраният
абонаментен план за двугодишен договор плюс една месечна такса. През останалия период - 24.90
лв/ месец, освен ако не заяви допълнителни крайни устройства, или пакет от допълнително платени
програми . През целия период на договора абоната получава SEE TV 40 програми на две устройства.
1.5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:
 Предложението се прилага от 01.04.2020 г. до 31.05.2020 г., като от него могат да се
възползват както нови, така и съществуващи абонати.
 Промоционалната месечна такса е валидна за нови абонати, които нямат действащ
абонамент за услуга от пакета на съответния адрес, както и за съществуващи абонати на
Евроком Царевец с изтекъл срочен абонамент .
 Промоционалните месечни цени се прилагат през първите 24 месеца при сключване на 2-
годишен абонамент. След изтичане нa 2-годишния срок на абонамента се прилагат
стандартните условия на избрания пакет и доп. пакет/и.
 Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Евроком Царевец при наличие на

техническа възможност
 Всички посочени цени са в лева и с ДДС. Услугите се предоставят при наличие на техническа
възможност.
 При подписване на обвързващ договор от 24 месеца абоната получава цифрова телевизия -
150 цифрови програми + HDTV програми на един телевизор , включва 2-ри и 3– ти телевизор
безплатно с 56 ТВ програми, неограничен интернет достъп със скорост до 50 Mbps и
мултискрийн приложението SEE TV 40 програми - за целия срок на договора. Без
активационна такса.
 За всички елементи на пакетната услуга, абонатът може да заяви допълнителни крайни
устройства според ценовата листа
 WiFi рутер се предоставя срещу допълнително заплащане от +1лв/месец.
 За всички елементи на пакетната услуга, абонатът може да заяви допълнителни крайни
устройства според ценовата листа
 Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават
собственост на Евроком Царевец.
 ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя промоционалните условия до изтичане на
задължителния срок на договора, освен по взаимно съгласие на страните при условия
посочени в ОУ на Евроком Царевец . След изтичане на задължителния срок на договора,
сключен при промоционални условия, се прилага актуалната ценова листа за ползваните
услуги.
 Посочените интернет скорости са негарантирани и са максимално достижимите в мрежата на
Евроком Царевец

1.6.ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА :
 За територията на гр.Велико Търново, ГорнаОряховица, Лясковец, Самоводене, Арбанаси и
Първомайци при наличие на техническа възможност
 ВАЖИ ЗА:
 Физически лица
 Нови клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
 Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори или със срочни,
ако те изтичат в текущия или следващия месец
 Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
1.7.. КОМУНИКАЦИЯ:
 КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА
 магазини Евроком Царевец
 единен кол център- 0700 42 112