0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

Лятото е за приятели

 

Организатор на промоцията:

„Евроком Царевец“ООД, пл.Майка България 2, гр.В.Търново, ЕИК 104 098 480

 

ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА – Лятото е за приятели

 • DTV+ ATV + DIEMA EXTRA Pack


 

1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:

промоцията започва от   01.08.2018г и продължава до 31.09.2018г

 

1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :

Промоцията се провежда на територията на Велико Търново, ГорнаОряховица, Лясковец, Самоводене, Арбанаси и Първомайци при наличие на техническа възможност

 

1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:

МОТО :  Повече спорт и забавления

          22,90 лв /месец

 • над 120 цифрови програми  + HDTV

 • DIEMA EXTRA Pack за целия срок на договора

 • Безплатно включване

 • Безплатно предоставяне за  срока на договора - 1 брой HD приемника

 • Безплатно включване на 2- ри и 3-ти телевизор с пакет от 55 ТВ програми

 • Договор – 24 месеца


 

1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 

 подписва се договор за  24 месеца

 в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база промо такса от избраният абонаментен план за двугодишен договор плюс една  месечна такса. През останалия период - 22.90 лв/ месец . През целия период на договора абоната получава DIEMA EXTRA Pack.

 

 1. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:

 • При подписване на обвързващ договор от 24 месеца абоната получава  цифрова телевизия - над 120 цифрови програми на един телевизор с  HD приемник и включва 2-ри и 3– ти телевизор безплатно с 55 ТВ програми.

 • DIEMA EXTRA Pack - за целия срок на договора.

 • След изтичане на периода – по действаща ценова листа

 • Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават собственост на Евроком Царевец.

 За всички елементи на пакетната услуга, абонатът може да заяви допълнителни крайни устройства според ценовата листа на Евроком Царевец

 При прекратяване на договора преди изтичане на задължителния срок, клиентът пуска едномесечно предизвестие и дължи неустойка в размер на три месечни такси на реална цена на пакета

 ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя промоционалните условия до изтичане на задължителния срок на договора, освен по взаимно съгласие на страните. След изтичане на задължителния срок на договора, сключен при промоционални условия, се прилага актуалната ценова листа за ползваните услуги.

 

 1. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА :

За територията на гр.Велико Търново, ГорнаОряховица, Лясковец, Самоводене, Арбанаси и Първомайци при наличие на техническа възможност  

ВАЖИ ЗА:

 Физически лица

 Нови клиенти на  ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ

 Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори или със срочни, ако те изтичат в текущия или следващия месец

 Бивши клиенти без задължения към  ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ

 

           1.7.. КОМУНИКАЦИЯ:

КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА

 • магазини Евроком Царевец

 • единен кол център- 0700 42 112