0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

НАЙ- ДОБРОТО ОТ ЕВРОКОМ В ЕДИН ПАКЕТ

ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА- ,,НАЙ- ДОБРОТО ОТ ЕВРОКОМ В ЕДИН ПАКЕТ

 

I.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:

Промоцията започва от 01.08.2016г и продължава до 31.10.2016г

 

II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :

Промоцията се провежда на територията на Велико Търново; Горна Оряховица, Лясковец, Самоводене, Арбанаси  и Първомайци

 

МОТО : Аналогова телевизия и интернет без рутер

 • Отлична селекция от 55 вълнуващи канала, подходящи за всякакви интереси
 • Високоскоростен интернет
 • Безплатно включване на 2-ри и 3-ти  телевизор
 •  Включване до 24 часа

 

      IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 

 • в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база 9лв + пълна такса /9,00/ за следващ месец
 • Механизъм:  3 месеца x 9лв и 21 месеца х19,90лв

 

V. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:

 • Подписване на  договор от 24 месеца всички
 • При прекратяване на договора преди изтичане на задължителния срок, клиентът е длъжен да подаде 30 дневно писмено предизвестие към оператора

 

VI. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА:

 • Физически лица
 • Нови клиенти на ЕВРОКОМ
 • Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ, не обвързани със срочни договори или със срочни, ако те изтичат в текущия или следващия месец
 • Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ

 

VII. ОФЕРТАТА НЕ ВАЖИ:

 • При подписване на безсрочен или едногодишен срок на договор
 • При липса на техническа възможност за предоставяне на услугата

 

VIII. КОМУНИКАЦИЯ:

КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА

 • магазини Евроком Царевец
 • плакати
 • единен кол център- 0700 42 112
 • www.ekcarevec.com

 


ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА- ,, НАЙ- ДОБРОТО ОТ ЕВРОКОМ В ЕДИН ПАКЕТ

 

I.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:

промоцията започва от 01.08.2016г и продължава до 31.10.2016г

 

II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :

Промоцията се провежда на територията на Велико Търново; Горна Оряховица, Лясковец, Самоводене, Арбанаси  и Първомайци

 

МОТО : Троен пакет на уникална цена с рутер

 • Отлична селекция от 120 вълнуващи канала, подходящи за всякакви интереси плюс подарък пакет филмови канали- Макс пак
 • Високоскоростен интернет
 • Безплатно включване на 2-ри и 3-ти  телевизор
 •  Включване до 24 часа

 

      IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 • в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база 15,50лв + пълна такса /15,50/ за следващ месец
 • Механизъм:  6 месеца x 15,50лв и 18 месеца х26,90лв

 

V. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:

 • Клиентът подписва договор от 24 месеца
 • При прекратяване на договора преди изтичане на задължителния срок, клиентът дължи неустойка в размер на 3 стандартни месечни  такси съгласно актуална ценова листа

 

VI. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА:

 • Физически лица
 • Нови клиенти на ЕВРОКОМ
 • Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ, не обвързани със срочни договори или със срочни, ако те изтичат в текущия или следващия месец
 • Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ

 

VII. ОФЕРТАТА НЕ ВАЖИ:

 • При подписване на безсрочен или едногодишен срок на договор
 • При липса на техническа възможност за предоставяне на услугата

 

VIII. КОМУНИКАЦИЯ:

I .КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА

 • магазини Евроком Царевец
 • плакати
 • единен кол център- 0700 42 112
 • www.ekcarevec.com

 


ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА- ,, НАЙ- ДОБРОТО ОТ ЕВРОКОМ В ЕДИН ПАКЕТ

 

I.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:

промоцията започва от 01.08.2016г и продължава до 31.10.2016г

 

II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :

Промоцията се провежда на територията на Велико Търново; Горна Оряховица, Лясковец, Самоводене, Арбанаси  и Първомайци

 

МОТО : Троен пакет на уникална цена без рутер

 • Отлична селекция от 120 вълнуващи канала, подходящи за всякакви интереси плюс подарък пакет филмови канали- Макс пак
 • Високоскоростен интернет
 • Безплатно включване на 2-ри и 3-ти  телевизор
 •  Включване до 24 часа

 

      IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 

 • в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база 14,50лв + пълна такса /14,50/ за следващ месец
 • Механизъм:  6 месеца x 14,50лв и 18 месеца х25,90лв

 

V. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:

 • Клиентът подписва договор от 24 месеца
 • При прекратяване на договора преди изтичане на задължителния срок, клиентът дължи неустойка в размер на 3 стандартни месечни  такси съгласно актуална ценова листа

 

VI. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА:

 • Физически лица
 • Нови клиенти на ЕВРОКОМ
 • Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ, не обвързани със срочни договори или със срочни, ако те изтичат в текущия или следващия месец
 • Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ

 

VII. ОФЕРТАТА НЕ ВАЖИ:

 • При подписване на безсрочен или едногодишен срок на договор
 • При липса на техническа възможност за предоставяне на услугата

 

VIII. КОМУНИКАЦИЯ:

I .КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА

 • магазини Евроком Царевец
 • плакати
 • единен кол център- 0700 42 112
 • www.ekcarevec.com