0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

Не пропускай надпреварата

ПРОМОЦИЯ

Организатор на промоцията:
„Евроком Царевец“ООД, пл.Майка България 2, гр.В.Търново, ЕИК 104 098 480
ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА – Не пропускай надпреварата
DTV+ ATV + NET до 50 Mbps с включен DIEMA EXTRA Pack
1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:
промоцията започва от 17.02.2020г и продължава до 30.06.2020г
1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :
Промоцията се провежда на територията на Велико Търново, ГорнаОряховица, Лясковец, Самоводене, Арбанаси и Първомайци при наличие на
техническа възможност
1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:
МОТО : НЕ ПРОПУСКАЙ НАДПРЕВАРАТА
Безплатно включване
над 120 цифрови програми + HDTV
Безплатно включване на 2-ри и 3-ти телевизор с пакет от 55 ТВ програми
DIEMA EXTRA Pack за целия срок на договора
Интернет до 50 Mbps
Договор – 24 месеца
29,90 лв./месец
WiFi рутер се предоставя срещу допълнително заплащане от + 1лв /месец
1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
1. подписва се договор за 24 месеца за избраната услуга
2. в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база промо такса от избраният абонаментен план за двугодишен договор
плюс една месечна такса. През останалия период - 29.90 лв/ месец . През целия период на договора абоната получава DIEMA EXTRA
Pack. . При заявен HD приемник за ползване, собственост на „Евроком Царевец“ се внася 19,90 лв депозит. Депозита се възстановява на
Абоната, след като го върне на Оператора.
1. При заявен WiFi рутер за ползване, собственост на „Евроком Царевец“ се таксува допълнително + 1лв /месец .
1.5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:

При подписване на обвързващ договор от 24 месеца абоната получава избранате услуги на промоционална цена от 29,90 лв за
целия срок на договора.
При подписване на договор по текущата промоция, Абоната заплаща изравнителна такса
на база промо такса плюс един месечен абонамент за следващия месец.
Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават собственост на Евроком Царевец.
Предоставяне на интернет услугата се извършва чрез кабелен модем по стандарт DOCSIS, чрез "FTTx" в частност и EPON чрез LAN
технология и/или по безжичен път по Wi-Fi стандарт. Скоростта на услугата достъп до Интернет не е гарантирана.
Предложението се прилага само при сключен договор от 17.02.2020г и 30.06.2020г , като от него могат да се възползват както нови,
така и съществуващи абонати.
Промоционалната месечна такса е валидна за нови абонати, които нямат действащ абонамент за услуга от пакета на съответния
адрес, както и за съществуващи абонати на Евроком Царевец с изтекъл срочен абонамент . След изтичане на промоционалния период се
прилагат стандартните условия на избрания пакет и доп. пакет/и.
Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Евроком Царевец при наличие на техническа възможност
Всички посочени цени са в лева и с ДДС. Услугите се предоставят при наличие на техническа възможност.
За всички елементи на избраната услуга, абонатът може да заяви допълнителни крайни устройства според ценовата листа
Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават собственост на Евроком Царевец.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя промоционалните условия до изтичане на задължителния срок на договора, освен по
взаимно съгласие на страните при условия посочени в ОУ на Евроком Царевец . След изтичане на задължителния срок на договора, сключен
при промоционални условия, се прилага актуалната ценова листа за ползваните услуги.
Посочените интернет скорости са негарантирани и са максимално достижимите в мрежата на договора, сключен при промоционални
условия, се прилага актуалната ценова листа за ползваните услуги.
1.6.ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА :
За територията на гр.Велико Търново, гр.Г.Оряховица, гр.Лясковец, с.Арбанаси, с.Самоводене и с.Първомайци при наличие на техническа
възможност
ВАЖИ ЗА:

· Физически лица
· Нови клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
· Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори или със срочни, ако те изтичат в текущия или следващия месец
· Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
1.7.. КОМУНИКАЦИЯ:
КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА
магазини Евроком Царевец
плакати
единен кол център- 0700 42 112