0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

Оптичен Интернет И Цифрова Телевизия Над 120 Телевизионни Програми + Оптичен Интернет До 100 Mbps

Организатор на промоцията:
„Евроком Царевец“ООД, пл.Майка България 2, гр.В.Търново, ЕИК 104 098 480
1. ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА –
• ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ И ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
• над 120 ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ + ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ до
100 Mbps
• Промоционалния месечен абонамент /24,90 лв/ се прилага за срока на договора – 24
месеца, след което се прилагат стандартните условия на плана .
• Всички цени са в лева с включено ДДС
• Устройствата по план се предоставят за срока на договора и остават собственост на
„ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ“ ООД
1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:
промоцията започва от 01.12.2017г и продължава до 28.02.2018г
1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :
Промоцията се провежда на територията на Велико Търново на места с оптична
свързаност и при техническа възможност
1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:
• 24,90 лв /месец
Сключва се договор за двадесет и четири месеца
120 ТВ програми и оптичен интернет до 100 Mbps
Безплатно включване на 2-ри и 3-ти телевизор с пакет от 55 ТВ програми
Добавяне на WiFi – таксува се допълнително +1 лв

1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
• подписва се договор за 24 месеца
• в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база промо
такса за дните до края на текущия месец + една пълна месечна такса за
следващия месец от избраният абонаментен план.

1.5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:
• При подписване на обвързващ договор от 24 месеца абоната получава:
 телевизия - над 120 тв програми на един телевизор и оптичен интернет до 100
Mbps за 24,90 лв на месец за целия срок на договора
• След изтичане на промоционалния период – по действаща ценова листа
• Предоставяне на интернет услугата се извършва с ONU
• Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора
и остават собственост на Евроком Царевец.
• За всички елементи на пакетната услуга, абонатът може да заяви допълнителни
крайни устройства според ценовата листа на Евроком Царевец. Не може да ползва две
промоционални оферти едновременно
• ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя промоционалните условия до изтичане
на задължителния срок на договора, освен по взаимно съгласие на страните. След
изтичане на задължителния срок на договора, сключен при промоционални условия,
се прилага актуалната ценова листа за ползваните услуги.
1.6. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА :
За територията на гр.Велико Търново при наличие на техническа възможност
ВАЖИ ЗА:
• Физически лица
• Нови клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
• Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори
или със срочни, ако те изтичат в текущия или следващия месец
• Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
1.7. КОМУНИКАЦИЯ:
КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА
• магазини Евроком Царевец
• флаери
• единен кол център- 0700 42 112