0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ + ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЗ ОБВЪРЗВАЩ СРОЧЕН ДОГОВОР

 1. ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ + ТЕЛЕВИЗИЯ 

БЕЗ ОБВЪРЗВАЩ СРОЧЕН ДОГОВОР

Организатор на промоцията:

„Евроком Царевец“ООД, пл.Майка България 2, гр.В.Търново, ЕИК 104 098 480

 

1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:

промоцията започва от  15.02.2021г и продължава до 31.05.2021г.

 

1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :

Промоцията се провежда на територията на гр.Велико Търново при наличие на техническа възможност и изградена оптична мрежа

 

1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:

 

 • Договор – БЕЗ СРОК

 • 55 ТВ  програми на ТРИ телевизора

 •  ОПТИЧЕН интернет до 50 Mbps

 •  WiFi рутер се предоставя срещу допълнително заплащане от + 1лв /месец

 

1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 • подписва се договор за избраната услуга без обвързващ срок

 • в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база промо такса от избраният абонаментен план , а през останалия период пълна такса от 21.90 лв/ месец 

 • заплаща се инсталационна такса от 20 лв и депозит оборудване 10 лв

 • Всички цени са в лева  с включено ДДС 

 

1.5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:

 • При подписване на  договора  абоната получава  избраната/те услуги на промоционална цена 

 • При подписване на договор по текущата промоция, Абоната заплаща изравнителна такса за оставащите дни от месеца плюс една месечна такса за следващия месец

 • Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават собственост на Евроком Царевец.

 • Предоставяне на интернет услугата се извършва чрез кабелен модем по стандарт DOCSIS, чрез "FTTx" в частност и EPON чрез LAN технология и/или по безжичен път по Wi-Fi стандарт. Скоростта на услугата достъп до Интернет не е гарантирана. 

 • Предложението се прилага само при сключен договор от 15.02.2021г до   31.05.2021г, като от него могат да се възползват както нови, така и съществуващи абонати без обвързващ срочен договор.

 • Промоционалната месечна такса е валидна за  целия период на ползване на услугите  за нови абонати, които нямат действащ абонамент за услуга от пакета на съответния адрес, както и за съществуващи абонати на Евроком Царевец с изтекъл срочен абонамент 

 • Посочените интернет скорости са негарантирани и са максимално достижимите в мрежата

 • Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Евроком Царевец  при наличие на техническа възможност 

 • Всички посочени цени са в лева и с ДДС. Услугите се предоставят при наличие на техническа възможност.

 • За всички елементи на избраната услуга, абонатът може да заяви допълнителни крайни устройства , или услуги според ценовата листа

 • Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване  и остават собственост на Евроком Царевец.

 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати по всяко време договора като  пуска едномесечно предизвестие  при условия посочени в ОУ на Евроком Царевец . 

 •  При прекратяване на договора , клиентът  дължи такси за периода до изтичане на предизвестието

 

1.6.ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА :

За територията на гр.Велико Търново при наличие на техническа възможност

 

ВАЖИ ЗА:

· Физически лица

· Нови клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ

· Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори или със срочни, ако те изтичат в текущия или следващия месец

· Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ

   

   1.7.. КОМУНИКАЦИЯ:

КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА

 • магазини Евроком Царевец

 • единен кол център- 0700 42 112