0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ + ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЗ ОБВЪРЗВАЩ СРОЧЕН ДОГОВОР

 1. ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ + ТЕЛЕВИЗИЯ
  БЕЗ ОБВЪРЗВАЩ СРОЧЕН ДОГОВОР

  Организатор на промоцията:
  „Евроком Царевец“ООД, пл.Майка България 2, гр.В.Търново, ЕИК 104 098 480

  1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:
  промоцията е валидна до 31.07.2021г.

  1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :
  Промоцията се провежда на територията на гр.Велико Търново при наличие на техническа
  възможност и изградена оптична мрежа

  1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:
   Договор – БЕЗ СРОК
   55 ТВ програми на ТРИ телевизора
   ОПТИЧЕН интернет до 50 Mbps
   WiFi рутер се предоставя срещу допълнително заплащане от + 1лв /месец

  1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
   подписва се договор за избраната услуга без обвързващ срок
   в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база промо такса от
  избраният абонаментен план , а през останалия период пълна такса от 21.90 лв/ месец
   заплаща се инсталационна такса от 20 лв и депозит оборудване 10 лв
   Всички цени са в лева с включено ДДС
  1.5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:
   При подписване на договора абоната получава избраната/те услуги на промоционална цена
   При подписване на договор по текущата промоция, Абоната заплаща изравнителна такса за
  оставащите дни от месеца плюс една месечна такса за следващия месец
   Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават
  собственост на Евроком Царевец.
   Предоставяне на интернет услугата се извършва чрез кабелен модем по стандарт DOCSIS,
  чрез "FTTx" в частност и EPON чрез LAN технология и/или по безжичен път по Wi-Fi стандарт.
  Скоростта на услугата достъп до Интернет не е гарантирана.
   Предложението се прилага само при сключен договор до 31.07.2021г, като от него могат да
  се възползват както нови, така и съществуващи абонати без обвързващ срочен договор.
   Промоционалната месечна такса е валидна за целия период на ползване на услугите за нови
  абонати, които нямат действащ абонамент за услуга от пакета на съответния адрес, както и за
  съществуващи абонати на Евроком Царевец с изтекъл срочен абонамент
   Посочените интернет скорости са негарантирани и са максимално достижимите в мрежата
   Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Евроком Царевец при наличие на

  техническа възможност
   Всички посочени цени са в лева и с ДДС. Услугите се предоставят при наличие на техническа
  възможност.
   За всички елементи на избраната услуга, абонатът може да заяви допълнителни крайни
  устройства , или услуги според ценовата листа
   Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване и остават собственост на
  Евроком Царевец.
   ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати по всяко време договора като пуска едномесечно
  предизвестие при условия посочени в ОУ на Евроком Царевец .
   При прекратяване на договора , клиентът дължи такси за периода до изтичане на
  предизвестието
  1.6.ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА :
  За територията на гр.Велико Търново при наличие на техническа възможност
  ВАЖИ ЗА:
  · Физически лица
  · Нови клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
  · Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори или със срочни, ако те
  изтичат в текущия или следващия месец
  · Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
  1.7.. КОМУНИКАЦИЯ:
  КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА
   магазини Евроком Царевец
   единен кол център- 0700 42 112