0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

ОСТАНИ В КЪЩИ -50%

DTV + ATV 16,90лв 8,45лв
NET 25 Mbps 14,90 лв 7,45 лв
NET 50 Mbps 16,90 лв 8,45лв
NET 100 Mbps 20,90 лв 10,45 лв
ATV +NET 25 Mbps 19,90 лв 9,95лв
ATV +NET 50 Mbps 22,90 лв 11,45лв
DTV + ATV +NET 25 Mbps 23,90 лв 11,95 лв
DTV + ATV + NET 50 Mbps 28,90 лв 14,45 лв
1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:
промоцията започва от 06.04.2020г и продължава до 20.04.2020г.

1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :
Промоцията се провежда на територията на гр.Велико Търново, гр.Г.Оряховица, гр.Лясковец,
с.Арбанаси, с.Самоводене и с.Първомайци при наличие на техническа възможност

1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:
МОТО : Черен петък
 Безплатно включване
 Договор – 24 месеца
 WiFi рутер се предоставя срещу допълнително заплащане от + 1лв /месец при пакетни услуги
и +2 лв/месец при единична услуга за интернет.
 Отстъпката от -50% се прилага за първите три месеца. Оставащия период от договора се
таксува по действаща ценова оферта.Отстъпката не се прилага при действащи
промоционални оферти.

1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
 подписва се договор за 24 месеца за избраната услуга
 в месеца на включване клиента заплаща два месечни абонамента на промоционална цена,
според избраната услуга. При заявен HD приемник за ползване, собственост на „Евроком
Царевец“ се внася 19,90 лв депозит. Депозита се възстановява на Абоната, след като го върне
на Оператора.
 При заявен WiFi рутер за ползване, собственост на „Евроком Царевец“ се таксува
допълнително + 1лв /месец при пакетни услуги и +2 лв при единична услуга за интернет.

1.5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:
 При подписване на обвързващ договор от 24 месеца абоната получава избраната/те услуги
на промоционална цена от -50% за първите три месеца.
 При подписване на договор по текущата промоция, Абоната заплаща изравнителна такса за
оставащите дни от месеца по действаща ценова оферта. От 01-во число на нов пълен месец
получава отстъпката от -50% за първите три месеца.
 Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават
собственост на Евроком Царевец.
 Предоставяне на интернет услугата се извършва чрез кабелен модем по стандарт DOCSIS,
чрез "FTTx" в частност и EPON чрез LAN технология и/или по безжичен път по Wi-Fi стандарт.
Скоростта на услугата достъп до Интернет не е гарантирана.
 Предложението се прилага само при сключен договор от 06.04.2020г до 20.04.2020г, като от
него могат да се възползват както нови, така и съществуващи абонати.
 Промоционалната месечна такса е валидна за първите три месеца за нови абонати, които
нямат действащ абонамент за услуга от пакета на съответния адрес, както и за съществуващи
абонати на Евроком Царевец с изтекъл срочен абонамент . След изтичане на тримесечния
период се прилагат стандартните условия на избрания пакет и доп. пакет/и.
 Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Евроком Царевец при наличие на
техническа възможност
 Всички посочени цени са в лева и с ДДС. Услугите се предоставят при наличие на техническа
възможност.
 За всички елементи на избраната услуга, абонатът може да заяви допълнителни крайни
устройства според ценовата листа
 Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават
собственост на Евроком Царевец.
 ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя промоционалните условия до изтичане на
задължителния срок на договора, освен по взаимно съгласие на страните при условия
посочени в ОУ на Евроком Царевец . След изтичане на задължителния срок на договора,
сключен при промоционални условия, се прилага актуалната ценова листа за ползваните
услуги.
 Посочените интернет скорости са негарантирани и са максимално достижимите в мрежата на
договора, сключен при промоционални условия, се прилага актуалната ценова листа за
ползваните услуги.
1.6.ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА :
За територията на гр.Велико Търново, гр.Г.Оряховица, гр.Лясковец, с.Арбанаси, с.Самоводене и
с.Първомайци при наличие на техническа възможност
ВАЖИ ЗА:
· Физически лица
· Нови клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
· Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори или със срочни, ако те
изтичат в текущия или следващия месец
· Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
1.7.. КОМУНИКАЦИЯ:
КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА
 магазини Евроком Царевец
 единен кол център- 0700 42 112