0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

ПРОЛЕТНА ОФЕРТА С 200 Mbs ИНТЕРНЕТ

 1.   ПРОЛЕТНА ОФЕРТА С 200 Mbs     ИНТЕРНЕТ

Организатор на промоцията:

„Евроком Царевец“ООД, пл.Майка България 2, гр.В.Търново, ЕИК 104 098 480

ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА – ПРОЛЕТНА ОФЕРТА

 

1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:

промоцията започва от  01.03.2022г и продължава до 31.05.2022г.

 

1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :

Промоцията се провежда на територията на гр.Велико Търново, гр.Г.Оряховица, гр.Лясковец, с.Арбанаси, с.Самоводене и с.Първомайци при наличие на техническа възможност

 

1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:

 • Отлична селекция от 100+ телевизионни  канала, подходящи за всякакви интереси , част от тях с интерактивни функции

 • Безплатно включване на 2-ри и 3-ти телевизор с пакет от 55 ТВ програми

 • Интернет до 200 Mbps

 • Договор – 24 месеца

 • Безплатно включване

 •  WiFi рутер се предоставя срещу допълнително заплащане от + 2 лв /месец

 

1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 • подписва се нов договор за  24 месеца за избраната услуга

 • в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база промо такса от избраният абонаментен план за двугодишен договор, а през останалия период пълна такса от 26.90 лв/ месец , или 28,90 лв. / месец ако ползва рутер под наем

 • Всички цени са в лева  с включено ДДС 

 

1.5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:

 • При подписване на обвързващ договор от 24 месеца абоната получава  избраната/те услуги на промоционална цена за целия период на договора. 

 • При подписване на договор по текущата промоция, Абоната заплаща изравнителна такса за оставащите дни от месеца плюс една месечна такса за следващия месец

 • Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават собственост на Евроком Царевец.

 • Предоставяне на интернет услугата се извършва чрез кабелен модем по стандарт DOCSIS, чрез "FTTx" в частност и EPON чрез LAN технология и/или по безжичен път по Wi-Fi стандарт. Скоростта на услугата достъп до Интернет не е гарантирана. 

 •  Достижимите скорости при FTTx технология са: рекламирана до 200 Mbps : download max 200 Mbps/min 40 Mbps , upload max 200  Mbps/min 40 Mbps ,  обичайно налична 150 Mbps ; upload 150 Mbps ; рекламирана до 100  Mbps: download max 100 Mbps/min 20 Mbps , upload max 100  Mbps/min 20 Mbps ,  обичайно налична 85 Mbps ; upload 85 Mbps; рекламирана до 50  Mbps: download max 50 Mbps/min 10Mbps ; upload max50  Mbps/min 10Mbps,обичайно налична 43 Mbps   ; Максималните достижими скорости при DOCSIS технология : рекламирана до  50  Mbps  download max 50 Mbps/ upload max 2  Mbps/ обичайно налична 40 Mbps; download min 10 Mbps, upload min 0,4 Mbps;  рекламирана до  25  Mbps  : download max 25 Mbps/ upload max 1  Mbps/ обичайно налична 20 Mbps, download min 5 Mbps, upload min 0,2 Mbps.

 • Предложението се прилага само при сключен договор от 01.03.2022г до   31.05.2022г

 • Промоционалната месечна такса е валидна за  целия период на договора за нови абонати, които нямат действащ абонамент за услуга от пакета на съответния адрес, както и за съществуващи абонати на Евроком Царевец с изтекъл срочен абонамент . След изтичане на срока на договора се прилагат стандартните условия на избрания пакет и доп. пакет/и.

 • Посочените интернет скорости са негарантирани и са максимално достижимите в мрежата

 • Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Евроком Царевец  при наличие на техническа възможност 

 • Всички посочени цени са в лева и с ДДС. Услугите се предоставят при наличие на техническа възможност.

 • За всички елементи на избраната услуга, абонатът може да заяви допълнителни крайни устройства , или услуги според ценовата листа

 • Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават собственост на Евроком Царевец.

 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя промоционалните условия до изтичане на задължителния срок на договора, освен по взаимно съгласие на страните при условия посочени в ОУ на Евроком Царевец . След изтичане на задължителния срок на договора, сключен при промоционални условия, се прилага актуалната ценова листа за ползваните услуги.

 •  При прекратяване на договора преди изтичане на задължителния срок, клиентът пуска едномесечно предизвестие и дължи неустойка в размер на три месечни такси на реална цена на пакета

 

1.6.ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА :

За територията на гр.Велико Търново и с.Арбанаси при наличие на техническа възможност

 

ВАЖИ ЗА:

· Физически лица

· Нови клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ

· Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори или със срочни, ако те изтичат в текущия или следващия месец

· Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ

   

   1.7.. КОМУНИКАЦИЯ:

КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА

 • магазини Евроком Царевец

 • единен кол център- 0700 42 112