0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

Промо НЕТ

Организатор на промоцията:

„Евроком Царевец“ООД, пл.Майка България 2, гр.В.Търново, ЕИК 104 098 480
1. ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА – Промо НЕТ
1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:
промоцията започва от 01.04.2020г и продължава до 31.07.2020г
1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :
Промоцията се провежда на територията на Велико Търново, и с. Арбанаси на места
с оптична свързаност и техническа възможност
1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:
 Интернет до 200 Mbps
 Безплатно включване
 Безплатно предоставяне на ONU за срока на договора
 WiFi рутер се предоставя срещу допълнително доплащане от 2 лв към
месечния абонамент
1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
 подписва се договор за 24 месеца
 в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база промо такса
от избраният абонаментен план за двугодишен договор, а през останалия период
пълна такса от 23.90 лв/ месец , или 25,90 лв/ месец с WiFi рутер

1. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:
2.  При подписване на обвързващ договор от 24 месеца клиента получават
неограничен интернет до 200 Mbps

3. Достижимите скорости при FTTx технология са: рекламирана до 200 Mbps : download max 200 Mbps/min 40
Mbps , upload max 200 Mbps/min 40 Mbps , обичайно налична 150 Mbps ; upload 150 Mbps
2. Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на
договора и остават собственост на Евроком Царевец.
3.  При прекратяване на договора преди изтичане на задължителния срок,
клиентът пуска едномесечно предизвестие и дължи неустойка в размер на три
месечни такси на реална цена на пакета
1.6. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА:
 Физически лица
 Нови клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
 Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори
или със срочни, ако те изтичат в текущия или следващия месец
 Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
1.7.. КОМУНИКАЦИЯ:
КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА
 магазини Евроком Царевец
 единен кол център- 0700 42 112
 www.ekcarevec.com заяви ТУК:

1.7. ОФЕРТАТА НЕ ВАЖИ:
 При подписване на безсрочен или едногодишен срок на договор
 При липса на техническа възможност за предоставяне на услугата
КОМУНИКАЦИЯ:
I .КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА
 магазини Евроком Царевец
 магазини ЦБА
 единен кол център-0700 42 112
II . КАНАЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
1. Печатна реклама
1.1. Рекламни флаери
2. Електронна реклама
2.1. Автореклама-телевизия Евроком Царевец
2.2. Сайт Евроком Царевец