0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

Промо НЕТ

Организатор на промоцията:
„Евроком Царевец“ООД, пл.Майка България 2, гр.В.Търново, ЕИК 104 098 480
1. ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА – Промо НЕТ
1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:
промоцията започва от 01.04.2019г и продължава до 30.06.2019г
1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :
Промоцията се провежда на територията на Велико Търново, ГорнаОряховица,
Лясковец, Самоводене, Арбанаси и Първомайци
1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:
 Интернет до 25 Mbps
 Безплатно включване
 Безплатно предоставяне на модем за срока на договора
 WiFi рутер се предоставя срещу допълнително доплащане от 1 лв към
месечния абонамент
1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
 подписва се договор за 24 месеца
 в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база промо такса
от избраният абонаментен план за двугодишен договор, а през останалия период
пълна такса от 9.90 лв/ месец , или 10,90 лв/ месец с WiFi рутер

1.5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:
 При подписване на обвързващ договор от 24 месеца всички клиенти на ЕВРОКОМ
ЦАРЕВЕЦ получават неограничен интернет до 25 Mbps
Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора
и остават собственост на Евроком Царевец.
 При прекратяване на договора преди изтичане на задължителния срок, клиентът
пуска едномесечно предизвестие и дължи неустойка в размер на три месечни такси
на реална цена на пакета
1.6. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА:
 Физически лица
 Нови клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
 Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори
или със срочни, ако те изтичат в текущия или следващия месец
 Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
1.7.. КОМУНИКАЦИЯ:
КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА
 магазини Евроком Царевец
 плакати
 единен кол център- 0700 42 112
 www.ekcarevec.com заяви ТУК:

1.7. ОФЕРТАТА НЕ ВАЖИ:
 При подписване на безсрочен или едногодишен срок на договор
 При липса на техническа възможност за предоставяне на услугата
КОМУНИКАЦИЯ:
I .КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА
 магазини Евроком Царевец
 магазини ЦБА
 единен кол център-0700 42 112
II . КАНАЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
1. Печатна реклама
1.1. Рекламни флаери
2. Електронна реклама
2.1. Автореклама-телевизия Евроком Царевец
2.2. Сайт Евроком Царевец