0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

Спечели с Евроком Царевец и Diema Extra!

Съвместна кампания на Евроком Царевец и  Diema Extra.

От 14.04.2017г. до  25.04.2017г. всеки абонат , сключил нов двугодишен договор за цифрова телевизия, интернет и пакет Диема Екстра има възможност да участва в играта за билет за мача Пулев срещу Джонсън на 28.04.2017г .
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА С НАГРАДИ ЗА  КЛИЕНТИ НА ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 2. Организатор на Играта: „ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ” ООД , ЕИК 104 098 480, адрес гр. В.Търново, пл.Майка България, № 2.

 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Периодът e от  14 АПРИЛ 2017 г. До 25 АПРИЛ 2017 г.

     4.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ : Провежда се на територията на В.Търново, Г.Оряховица,Арбанаси, Самоводене и Първомайци чрез всички магазини от магазинната мрежа на„ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ”

 1. УСЛОВИЯ НА ИГРАТА.

Играта е валидна: За всички нови абонати и абонати с необвързващ срочен договор, заявили сключване на нов двугодишен договор за цифрова телевизия, интернет и пакет Diema Xtra.

 • За пакетна услуга – Цифрова телевизия + Неограничен интернет 25Mbps + пакет Diema Xtra - 28,80 лв /месец за 24 месеца.

 • За пакетна услуга – Цифрова телевизия + Неограничен интернет 50Mbps + пакет Diema Xtra - 32,80 лв /месец за 24 месеца.

 

 • Участието в  играта, ще става чрез попълване на талон, който ще се дава във всеки един от клиентските офиси на фирмата. Попълненият талон ще се пуска в определени за целта урни

 • Печелившите ще бъдат избрани според настоящите условия след изтичането на периода на кампанията . Тегленето ще стане на 26.04.2017г.

 • Победителите ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане съгласно данни, посочени в данните за контакт в талона.

 • Наградите от играта са : Три двойни билети за мача на Кубрат Пулев срещу Кевин Джонсън на 28.04.2017г

 

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ С участието си в играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организиране на играта.  С подаване на заявка за участие в играта, всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува имената на спечелилите в официалната страница на Евроком Царевец – www.ekcarevec.com .

 2. В играта нямат право да участват абонати  по две , или по вече промоции

 3. Организаторът не носи отговорност при условие, че регистриран участник е предоставил неточни, неверни или неактуални данни за контакт.

 4. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА Не се допуска замяна на награди за пари и/или други ценности.