0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

Троен пакет с цифрова телевизия, кабелна и оптичен интернет до 100 Mbps

ПРОМОЦИЯ

Организатор на промоцията:

„Евроком Царевец“ООД, пл.Майка България 2, гр.В.Търново, ЕИК 104 098 480

1. ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА –

троен пакет с цифрова телевизия, кабелна и оптичен интернет до 100 Mbps

25,90 лв /месец

1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:

промоцията започва от 14.02.2017г и продължава до 30.04.2017г

1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :

Промоцията се провежда на територията на Велико Търново при наличие на

техническа възможност и изградена оптична свързаност

1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:

МОТО : По високи скорости

 над 120 цифрови програми + HDTV

 Безплатно предоставяне за срока на договора - 1 брой HD приемник

 Безплатно включване на 2- ри и 3-ти телевизор с пакет от 56 ТВ програми

 Високоскоростен оптичен интернет до 100 Mbps

1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 подписва се договор за 24 месеца

 в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база промо такса от

избраният абонаментен план за двугодишен договор, а през останалия период пълна

такса от 25.90 лв/ месец и остава непроменена за целия срок на договора.

При предоставяне на интернет услугата, чрез WiFi - 26, 90 лв/месец при договор от

24 месецаи остава непроменена за целия срок на договора. При този вариант на

абоната се предоставя WiFi рутер за ползване за срока на договора и остава

собственост на Евроком Царевец.

1.5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:

 При подписване на обвързващ договор от 24 месеца абоната получава цифрова

телевизия - над 120 цифрови програми на един телевизор с 1 HD приемник и

включват 2-ри и 3– ти телевизор безплатно с 56 ТВ програми.

 Устройствата по абонаментен план / HD приемник , оптично устройство ONU /се

предоставят за ползване за срока на договора и остават собственост на Евроком

Царевец.

 За всички елементи на пакетната услуга, абонатът може да заяви допълнителни

крайни устройства според ценовата листа на Евроком Царевец

 При прекратяване на договора преди изтичане на задължителния срок, клиентът

пуска едномесечно предизвестие и дължи неустойка в размер на три месечни такси на

реална цена на пакета

 ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя промоционалните условия до изтичане на

задължителния срок на договора, освен по взаимно съгласие на страните. След

изтичане на задължителния срок на договора, сключен при промоционални условия,

се прилага актуалната ценова листа за ползваните услуги.

1.6. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА :

За територията на гр.Велико Търново при наличие на техническа възможност и

изградена оптична свързаност.

ВАЖИ ЗА:

Физически лица 

 Нови клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ

 Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори или

със срочни, ако те изтичат в текущия или следващия месец

 Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ

Промоцията се провежда на територията на Велико Търново при наличие на

техническа възможност и изградена оптична свързаност

1.7.. КОМУНИКАЦИЯ:

КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА

 магазини Евроком Царевец

 единен кол център- 0700 42 112

 www.ekcarevec.com