0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

Троен пакет с две цифрови телевизии и интернет 50 Mbps

Организатор на промоцията:
„Евроком Царевец“ООД, пл.Майка България 2, гр.В.Търново, ЕИК 104 098 480
1. ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА –

троен пакет - телевизия и интернет до 50 Mbps

1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:
промоцията започва от 09.02.2018г и продължава до 30.06.2018г
1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :
Промоцията се провежда на територията на Велико Търново, ГорнаОряховица,
Лясковец, Самоводене, Арбанаси и Първомайци
1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:
МОТО : ДВОЙНО ПОВЕЧЕ
 150 програми на 1-ви и 2-ри телевизор
 Безплатно предоставяне на 1 брой HD приемник и 1 брой SD приемник
 Безплатно включване на 3- ти и 4-ти телевизор с пакет от 55 ТВ програми
 Интернет до 50 Mbps
1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
 подписва се договор за 24 месеца
 в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база промо такса
от избраният абонаментен план за двугодишен договор, а през останалия период
пълна такса от 23.90 лв/ месец
Всички цени са в лева с включено ДДС

1.5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:
 При подписване на обвързващ договор от 24 месеца всички клиенти на
ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ получават 150 програми на два телевизора с 1 HD приемник
и 1 SD приемник и включват 3-ти и 4 – ти телевизор безплатно с 55 ТВ програми
Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на
договора и остават собственост на Евроком Царевец.
След изтичане на промоционалния период – по действаща ценова листа
Предоставяне на интернет услугата се извършва с кабелен модем
 За всички елементи на пакетната услуга, абонатът може да заяви допълнителни
крайни устройства според ценовата листа на Евроком Царевец

 При прекратяване на договора преди изтичане на задължителния срок, клиентът
пуска едномесечно предизвестие и дължи неустойка в размер на три месечни такси на
реална цена на пакета
 ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя промоционалните условия до изтичане на
задължителния срок на договора, освен по взаимно съгласие на страните. След
изтичане на задължителния срок на договора, сключен при промоционални условия,
се прилага актуалната ценова листа за ползваните услуги.

1.6. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА:
 Физически лица
 Нови клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
 Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори
или със срочни, ако те изтичат в текущия или следващия месец
 Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
1.7.. КОМУНИКАЦИЯ:
КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА
 магазини Евроком Царевец
 плакати
 единен кол център- 0700 42 112
 www.ekcarevec.com заяви ТУК: