0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

Вземи повече телевизия

 1.   ВЗЕМИ ПОВЕЧЕ ТЕЛЕВИЗИЯ

Организатор на промоцията:

„Евроком Царевец“ООД, пл.Майка България 2, гр.В.Търново, ЕИК 104 098 480

ИМЕ НА ПРОМОЦИЯТА – ВЗЕМИ ПОВЕЧЕ ТЕЛЕВИЗИЯ 

 

1.1.ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА:

промоцията започва от  10.11.2020г и продължава до 31.01.2021г.

 

1.2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА :

Промоцията се провежда на територията на гр.Велико Търново, гр.Г.Оряховица, гр.Лясковец, с.Арбанаси, с.Самоводене и с.Първомайци при наличие на техническа възможност

 

1.3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА:

 

 • Безплатно включване

 • Договор – 24 месеца

 • 150  програми на два телевизора 

 • предоставяне на  2 броя цифрови приемника за срока на договора

 • Безплатно включване на 3- ти и 4-ти телевизор с пакет от 55 ТВ програми

 •  интернет до 50 Mbps

 •  WiFi рутер се предоставя срещу допълнително заплащане от + 1лв /месец

 

1.4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 • подписва се договор за  24 месеца за избраната услуга

 • в месеца на включване клиента заплаща изравнителна такса на база промо такса от избраният абонаментен план за двугодишен договор, а през останалия период пълна такса от 24.90 лв/ месец 

 • Всички цени са в лева  с включено ДДС 

 

1.5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:

 • При подписване на обвързващ договор от 24 месеца абоната получава  избраната/те услуги на промоционална цена за целия период на договора. 

 • При подписване на договор по текущата промоция, Абоната заплаща изравнителна такса за оставащите дни от месеца плюс една месечна такса за следващия месец

 • Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават собственост на Евроком Царевец.

 • Предоставяне на интернет услугата се извършва чрез кабелен модем по стандарт DOCSIS, чрез "FTTx" в частност и EPON чрез LAN технология и/или по безжичен път по Wi-Fi стандарт. Скоростта на услугата достъп до Интернет не е гарантирана. 

 • Предложението се прилага само при сключен договор от 10.11.2020г до   31.01.2021г, като от него могат да се възползват както нови, така и съществуващи абонати.

 • Промоционалната месечна такса е валидна за  целия период на договора за нови абонати, които нямат действащ абонамент за услуга от пакета на съответния адрес, както и за съществуващи абонати на Евроком Царевец с изтекъл срочен абонамент . След изтичане на срока на договора се прилагат стандартните условия на избрания пакет и доп. пакет/и.

 • Посочените интернет скорости са негарантирани и са максимално достижимите в мрежата

 • Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Евроком Царевец  при наличие на техническа възможност 

 • Всички посочени цени са в лева и с ДДС. Услугите се предоставят при наличие на техническа възможност.

 • За всички елементи на избраната услуга, абонатът може да заяви допълнителни крайни устройства , или услуги според ценовата листа

 • Устройствата по абонаментен план се предоставят за ползване за срока на договора и остават собственост на Евроком Царевец.

 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя промоционалните условия до изтичане на задължителния срок на договора, освен по взаимно съгласие на страните при условия посочени в ОУ на Евроком Царевец . След изтичане на задължителния срок на договора, сключен при промоционални условия, се прилага актуалната ценова листа за ползваните услуги.

 •  При прекратяване на договора преди изтичане на задължителния срок, клиентът пуска едномесечно предизвестие и дължи неустойка в размер на три месечни такси на реална цена на пакета

 

1.6.ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА :

За територията на гр.Велико Търново, гр.Г.Оряховица, гр.Лясковец, с.Арбанаси, с.Самоводене и с.Първомайци при наличие на техническа възможност

 

ВАЖИ ЗА:

· Физически лица

· Нови клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ

· Настоящи клиенти на ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, не обвързани със срочни договори или със срочни, ако те изтичат в текущия или следващия месец

· Бивши клиенти без задължения към ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ

   

   1.7.. КОМУНИКАЦИЯ:

КАНАЛИ ЗА ПРОДАЖБА

 • магазини Евроком Царевец

 • единен кол център- 0700 42 112