0700 42 112

EKcarevec_logo

0700 42 112

...

Програма второ жилище

За всички наши нови и съществуващи абонати – включване на телевизия и интернет за второ и следващо жилище - безплатно с подарък една месечна такса.